Acte de partaj voluntar

Acte necesare pentru incheierea contractului:

  • acte de identitate ale partilor
  • acte de proprietate originale
  • documentatie cadastrala si incheiere de intabulare in cartea funciara
  • certificat de atestare fiscala pentru partaj
  • extras de carte funciara pentru autentificare, valabil 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii la biroul de carte funciara, interval in care cartea funciara a imobilului este blocata in vederea intocmirii actului. Acest extras de carte funciara se obtine de catre biroul notarial care autentifica actul pe baza cererii semnate de catre proprietar;
  • adeverinta de la asociatia de proprietari a imobilului privind achitarea la zi a cotelor de intretinere – pentru apartamente

Documentele necesare se stabilesc pentru fiecare caz concret in parte, fiind posibil sa se solicite si alte documente necesare si care nu au fost mentionate mai sus.

In cazul in care partajarea unui imobil se face in natura, rezultand mai multe loturi, aceasta modalitate de partajare implica din punct de vedere cadastral si DEZMEMBRAREA imobilului, ceea ce presupune intocmirea documentatiei cadastrale cu propunere de dezmembrare de catre un inginer cadastrist si receptionarea acesteia. Consultati pagina cu informatii referitoare la actele de dezmembrare sau contactati biroul notarial pentru detalii.

Costurile autentificarii unui act de partaj voluntar sunt urmatoarele:

– onorariul notarial – se calculeaza pe baza dispozitiilor O.M.J. nr. 943/C/2005 si in functie de valoarea bunurilor care se partajeaza.

Pentru imobile se are in vedere valoarea de expertiza a imobilului conform ghidului privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare valabil pentru anul in curs.

– tariful ANCPI – 40 lei reprezentand contravaloarea extrasului de carte funciara pentru autentificare;

– 0,15% (pentru proprietarii persoane fizice) sau 0,5% ( pentru proprietarii persoane juridice) din valoarea imobilului ce se partajeaza, tarif pentru intabularea actului de partaj. Valoarea respectiva se calculeaza de catre biroul notarial pe baza ghidului privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare valabil pentru anul in curs.

Informatiile prezentate sunt cu caracter general. Intrucat actul de partaj voluntar este un act complex, este necesar sa contactati biroul notarial pentru a stabili ce acte va sunt necesare in functie de situatia concreta, pentru a stabili continutul actului, pentru a afla costurile exacte si pentru a stabili o programare.

Distribuie această informație...Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
unu × 2 =