Acte de alipire/dezmembrare a imobilelor

ACTELE NECESARE pentru intocmirea unui act de alipire sau dezmembrare

  • acte de identitate ale partilor
  • acte de proprietate originale
  • documentatie cadastrala  si  incheiere de  intabulare  in cartea funciara- pentru imobilele care se alipesc sau se dezmembreaza
  • documentatie cadastrala pentru alipire sau dezmembrare – originala
  • certificat de urbanism eliberat pentru operatiunea de alipire a mai mult de 3 terenuri sau dezmembrare in  mai mult de  3 loturi (inclusiv pentru 3 loturi) din care sa rezulte ca este permisa operatiunea respectiva
  • certificat de atestare fiscala
  • extras de carte funciara pentru autentificare,  valabil 10 zile lucratoare  de la data depunerii cererii la biroul de carte funciara, interval in care cartea funciara a imobilului este blocata in vederea intocmirii actului. (Acest extras de carte  funciara se obtine de catre biroul notarial care autentifica actul pe baza cererii semnate de catre proprietar.)

COSTUL INTOCMIRII actului de alipire/dezmembrare include:

Onorariul notarial: 300lei+75 lei/imobil rezultat calculat pe baza normelor stabilite prin OMJ nr. 46/C/06.01.2011

Tarif ANCPI:

  • 40 lei/carte funciara pentru extrasul de carte funciara pentru autentificare;
  • 60lei pentru intabularea actului de alipire respectiv 60/lot rezultat in cazul actului de dezmembrare;

Documentele necesare se stabilesc pentru fiecare caz concret in parte,  fiind posibil sa se solicite si alte documente necesare si care nu au fost mentionate mai sus. (de ex.: in cazul in care exista o interdictie de dezmembrare in favoarea bancii creditoare, este necesar acordul acesteia)

Distribuie această informație...Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn