Contracte de ipoteca

ACTE NECESARE pentru incheierea unui contract de ipoteca :

 • acte de identitate ale partilor
 • acte de proprietate originale
 • documentatie cadastrala  si  incheiere de  intabulare  in cartea funciara
 • certificat de atestare fiscala pentru ipotecare
 • extras de carte funciara pentru autentificare,  valabil 5 zile lucratoare  de la data depunerii cererii la biroul de carte funciara, interval in care cartea funciara a imobilului este blocata in vederea intocmirii actului. (Acest extras de carte  funciara se obtine de catre biroul notarial care autentifica actul pe baza cererii semnate de catre proprietar.)

Dreptul de ipoteca este un drept accesoriu instituit pentru a garanta o creanta care poate decurge dintr-un contract de credit incheiat cu o institutie bancara, dintr-un contract de imprumut incheiat intre parti sau dintr-un alt tip de contract, in functie de cazul concret.

Documentele necesare pentru un contract de ipoteca se stabilesc pentru fiecare caz concret in parte, fiind posibil sa se solicite si alte documente necesare si care nu au  fost mentionate mai sus.

COSTURILE aferente incheierii unui contract de ipoteca:

 • Onorariul notarial – stabilit pe baza dispozitiilor  OMJ nr. 46/C/06.01.2011, in functie de valoarea creantei care se garanteaza prin dreptul de ipoteca. In cazul in care se autentifica un contract de imprumut cu garantie imobiliara se adauga onorariul notarial aferent actului de imprumut care este o operatiune evaluabila si se taxeaza la valoarea sumei imprumutate.
 • Tarife  ANCPI
  • 40 lei pentru eliberarea extrasului de carte funciara pentru autentificare
  • 0,1% din valoarea creantei garantate pentru inscrierea in cartea funciara a dreptului de ipoteca si eventual notarea interdictiilor instituite + 100 lei/imobil asupra caruia se instituie dreptul de ipoteca.

Informatiile prezentate sunt cu caracter general. Intrucat un contract de ipoteca este un act complex, este necesar sa contactati biroul notarial pentru a stabili ce acte va sunt necesare in functie de situatia concreta, pentru a stabili continutul contractului, pentru a afla costurile exacte si pentru a stabili o programare.

Distribuie această informație...Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
cinci − 4 =