Contracte de comodat, inchiriere

ACTE NECESARE pentru autentificarea contractelor de inchiriere sau de comodat:

  • acte de identitate ale partilor
  • acte de proprietate ale bunului mobil/imobil care se inchiriaza/se da in comodat
  • documente specifice in functie de fiecare caz in parte ( de ex. : daca asupra imobilului care face obiectul contractului este instituita o interdictie de inchiriere in favoarea bancii creditoare, este necesar acordul acesteia)
  • certificat energetic – intotdeauna pentru apartamente, pentru case, spatii comerciale a caror suprafata utila este mai mare de 50 mp (inclusiv) sau 60 mp suprafata construita (inclusiv)

COSTURILE autentificarii unui contract de inchiriere sau de comodat:

  • Onorariul notarial se stabileste pe baza normelor stabilite prin OMJ nr. 46/C/06.01.2011
    • in functie de cuantumul chiriei pentru intreaga perioada de inchiriere
    • in suma fixa de 186 lei (TVA inclus) in cazul contractului de comodat;
  • Tarif  ANCPI – in cazul in care obiectul contractului este un bun imobil care este inscris in cartea funciara si se solicita obtinerea unui extras de carte funciara pt. informare (tarif ANCPI de 20 lei) sau se solicita notarea contractului in cartea funciara a imobilului (tarif ANCPI de 60 lei)

Informatiile prezentate au caracter general. Va recomandam sa contactati biroul notarial pentru a stabili in functie de situatia concreta actele care va sunt necesare, costurile exacte  pentru actul pe care doriti sa il intocmiti, precum si o programare.

Distribuie această informație...Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
− 7 = doi