Succesiune – Procedura succesorala notariala

 • Procedura succesorala notariala incepe prin cererea de deschidere a succesiunii care se poate formula de catre oricare dintre mostenitori
 • Cererea de deschidere a succesiunii se poate face daca succesibilul prezinta minim urmatoarele acte: certificatul de deces al defunctului in original si  actele de stare civila/testamentul din care rezulta faptul ca are vocatie succesorala
 • Pentru ca biroul notarial sa poata finaliza succesiunea, este necesar sa existe acordul tuturor mostenitorilor cu privire la numarul si calitatea acestora, precum si cu privire la masa succesorala
 • In cazul in care mostenitorii doresc sa li se stabileasca doar numarul si calitatea, fara a se stabili si masa succesorala, procedura succesorala se va finaliza prin eliberarea  certificatului de calitate de mostenitor
 • In cazul in care ulterior dezbaterii succesiunii se doreste sa se mai includa si alte bunuri in masa succesorala, procedura succesorala se va finaliza prin eliberarea unui  certificat de mostenitor suplimentar. Competenta apartine in acest caz biroului notarial care a eliberat certificatul de mostenitor initial (care se suplimenteaza).
 • Intrucat procedura succesorala notariala este complexa si situatiile concrete difera, este necesar sa luati legatura cu biroul notarial si sa stabiliti o programare, pentru a vi se explica pasii necesari pentru solutionarea succesiunii.  Informatiile prezentate au caracter general.
 • Pentru succesiunile nedezbatute in termen de 2 ani de la data decesului se datoreaza impozit de 1% din valoarea bunurilor imobile ce compun masa succesorala a defunctului conform Codului fiscal.
 • Biroul nostru notarial are competenta teritoriala pentru dezbaterea succesiunilor  in urmatoarele situatii:
  • daca defunctul a avut ultimul domiciliu in circumscriptia  Judecatoriei Targoviste
  • daca defunctul a avut ultimul domiciliu in strainatate dar bunurile imobile cele mai valoroase si care compun masa succesorala sunt situate in circumscriptia  Judecatoriei Targoviste
  • in cazul succesiunilor succesive in care ultimul defunct a avut ultimul domiciliu in circumscriptia  Judecatoriei Targoviste (chiar daca se dezbat in acest caz si succesiuni ale unor defuncti care au avut ultimul domiciliu in alte localitati)
 • Este necesar ca succesiunea sa nu fi fost dezbatuta anterior / succesiunea sa nu se fi deschis deja la un alt birou notarial

ACTE NECESARE

 • anexa 24 eliberata de Primaria localitatii in care defunctul si-a avut ultimul domiciliu
 • certificatul de deces
 • certificatul de casatorie dintre defunct si sotul supravietuitor, sau daca este cazul si certificatul de deces al sotului pre sau postdecedat
 • actele de identitate ale mostenitorilor
 • actele de stare civila ale mostenitorilor (certificate de nastere, casatorie)/testamentul original
 • acte privind masa succesorala, care pot include:
  • acte de proprietate pentru bunurile imobile;
  • acte de concesiune pt. locurile de veci;
  • carte de identitate pt. autoturisme;
  • certificat de atestare fiscala pentru bunurile imobile si autoturisme;
  • extrase de cont privind sumele de bani depuse in conturi bancare si care au apartinut defunctului
 • adeverinta privind valoarea unui mp pt. locurile de veci (obtinuta de la administratia sau parohia de care apartine cimitirul) etc.
 • depozitiile a 2 martori care nu sunt rude cu mostenitorii si care trebuie sa-l fi cunoscut pe defunct,  depozitii care se vor lua in cursul procedurii succesorale. Martorii se vor identifica cu actul de identitate, iar depozitiile lor coroborate cu actele de stare civila ajuta la stabilirea numarului si calitatii mostenitorilor.

Costurile procedurii succesorale includ:

 • impozitul de 1% din valoarea imobilelor/cotelor parti de imobile ce compun masa succesorala prevazut de Codul fiscal, datorat catre bugetul de stat, pentru cazul in care succesiunea nu se finalizeaza intr-un termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii.
 • onorariul notarial, care se calculeaza pe baza dispozitiilor  pe baza dispozitiilor  OMJ nr. 46/C/06.01.2011. Pentru stabilirea onorariului in functie de situatia  concreta este nevoie sa se prezinte actele care privesc masa succesorala, pentru evaluarea acesteia. In cazul in care succesibilii trebuie sa dea si declaratii autentice de acceptare/renuntare la succesiune, se adauga un onorariu notarial lei pentru fiecare declaratie.
 • tariful ANCPI – pentru cazul in care imobilele ca compun masa succesorala au documentatie cadastrala. Acest tarif este de 0,15% din valoarea imobilului/cotei parti de imobil ce intra in componenta masei succesorale. Valoarea respectiva se calculeaza de catre biroul notarial pe baza ghidului privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare valabil pentru anul in curs. In cazul in care imobilul nu are carte funciara deschisa, se percepe in plus un tarif ANCPI de  60 lei. In cazul in care imobilul are carte funciara deschisa se obtine de catre biroul notarial un extras de carte funciara pentru informare, al carui tarif ANCPI este de 20 lei.
Distribuie această informație...Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
− 6 = unu